Made luxury

The most famous luxury brands in the world have renewed their interest in exclusivity, gradually departing from the idea of ​​greater accessibility to the mass audience. Louis Vuitton, Gucci and Fendi have taken steps to strengthen their position by reducing the range of less expensive items. The Burberry brand, which grew 42 percent to nearly…

Read More

Trendhunting a estetyka

Estetyka jest nauką o percepcji, obejmuje ona dwa pierwsze etapy percepcji estetycznej/poczucia estetyki, a mianowicie etap zwykłej percepcji właściwości fizycznych, takich jak barwa, dźwięk, gesty, oraz znacznie bardziej złożonych i trudniejszych do określenia reakcji fizycznych. Etap drugi to zespolenia tych właściwości w kształty i układy, które się podobają i zaspakają nasze poczucie estetyki. We wszystkich…

Read More