When we got lost?

Now more than ever before We are slaves of governments, lobbyist and corporations Cyber dark ages, technocracy, end of the democration and humanitarianism. What difference does it make if you can’t read or simply you can’t keep up with the ever changing cyber reality. What life has to offer if one don’t realize the dependencies…

Read More

Mundo esteril

In white, sterile interiors, so up-to-date in our minds today, we can participate int the latest exhibition of Libia Posada works. In the perfectly suited strict MAMM space, exhibition touches upon many current topics through the inherent relationship in which medicine, nature and man stand and how world influences our bodies and mind. The most…

Read More

Made luxury

The most famous luxury brands in the world have renewed their interest in exclusivity, gradually departing from the idea of ​​greater accessibility to the mass audience. Louis Vuitton, Gucci and Fendi have taken steps to strengthen their position by reducing the range of less expensive items. The Burberry brand, which grew 42 percent to nearly…

Read More

Trendhunting a estetyka

Estetyka jest nauką o percepcji, obejmuje ona dwa pierwsze etapy percepcji estetycznej/poczucia estetyki, a mianowicie etap zwykłej percepcji właściwości fizycznych, takich jak barwa, dźwięk, gesty, oraz znacznie bardziej złożonych i trudniejszych do określenia reakcji fizycznych. Etap drugi to zespolenia tych właściwości w kształty i układy, które się podobają i zaspakają nasze poczucie estetyki. We wszystkich…

Read More

Selfbranding

Self-branding w życiu zawodowym, czyli ile jeszcze masek możemy założyć tekst: Aleksandra Glabas Zacznę banalnie – nikt nie ma wątpliwości, że internet zmienił świat nie do poznania. Nikt już się nawet nad tym nie zastanawia, bo stało się to dla nas “oczywistą oczywistością”, cytując klasyka. Naturalnym jest więc, że zmienił także i nas – jego…

Read More

ethnic

In the world of plastic consumption and concrete landscapes We want to turn back to our roots We want to change our lives and the space around us We want to know more We travel We want to taste different culture By this we search our own place  

Read More